Welkom bij Collectief Eemland

Wij zijn een samenwerkingsverband van agrariërs en andere grondgebruikers die zich inzetten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het Eemland. Ons doel is het beschermen en verbeteren van flora en fauna, met speciale aandacht voor weidevogels zoals de Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster
Onder toezicht en met financiële steun van de provincie Utrecht voeren wij dit beheer uit. Samen met 114 agrariërs en vele vrijwilligers maken we afspraken over de inrichting en het gebruik van agrarische gronden.
Dit doen we in samenwerking met 39 andere agrarische collectieven verspreid over Nederland.
 
 

2868

Ha Natuurbeheer


 

1800

Broedparen geteld 2023


 

114

Deelnemers


 
 
 
 
 

Actueel

Bescherm de Weidevogels: Samenwerking op het Land

Geplaats op 30-5-2024

Ook dit jaar zijn we weer volop bezig met het beschermen van weidevogelnesten en kuikens tijdens de werkzaamheden op het land. Het is een prachtig voorbeeld van hoe boeren hun dagelijkse werkzaamheden kunnen voortzetten, terwijl de weidevogels tijdens het broedseizoen optimaal beschermd worden en zo min mogelijk hinder ondervinden.
We bestaan 25 jaar!

Geplaats op 16-4-2024

Gisteren op 15 april, was het exact 25 jaar geleden dat onder anderen Jan Huijgen, Warmelt Swart en Gert-Jan Elbers tekenden voor de oprichting van "Ark- en Eemlandschap. Destijds nog grensoverschrijdend naar de Arkemheense polder. Sinds 2016 blijft het binnen de provincie en heten we Collectief Eemland. Een mooi moment om te vieren...... 
Katten tijdens het broedseizoen

Geplaatst op 2/04/2024

Kuikens in het land, poes in de mand! Is de jaarlijkse campagne op de poes wat vaker binnen te houden in het broedseizoen. Op veel beelden van wildcamera's is een poes te zien. Uw lieve knorrende poes is in het weiland een heuse jager voor kuikens.....