30-5-2024

Bescherm de weidevogels: Samenwerking op het Land

Ook dit jaar zijn we weer volop bezig met het beschermen van weidevogelnesten en kuikens tijdens de werkzaamheden op het land. Het is een prachtig voorbeeld van hoe boeren hun dagelijkse werkzaamheden kunnen voortzetten, terwijl de weidevogels tijdens het broedseizoen optimaal beschermd worden en zo min mogelijk hinder ondervinden.
Een van de momenten waarop deze samenwerking goed zichtbaar is, is tijdens het bemesten met de sleepslang.
De rol van de sleepslang bij bemesting
De sleepslangtechniek is ideaal voor het bemesten van natte gronden, maar het vraagt om zorgvuldige samenwerking tussen loonwerker, boer en weidevogelvrijwilligers om de nesten en kuikens te beschermen. De zware sleepslang, die achter de tractor over het veld wordt getrokken, kan zonder voorzorgsmaatregelen schade aanrichten aan de nesten.
Gelukkig hebben we daar een oplossing voor. De boer en de weidevogelvrijwilligers markeren de nesten vroegtijdig met stokken, zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn in het veld. Ook drones spelen hierbij een handige rol door nesten en kuikens vanuit de lucht te spotten met de warmte camera. In de ochtend voor de werkzaamheden worden op deze manier eventuele kuikens voorzichtig naar aangrenzende percelen verplaatst, en worden nog verborgen nesten opgespoord.
De beschermingsmaatregelen in actie
Tijdens de bemesting houdt de loonwerker goed in de gaten waar de nesten zich bevinden. Wanneer de trekker een nest nadert, plaatsen de vrijwilligers een beschermend kapje over het nest. Dit kapje beschermt het nest tegen de drijfmest die wordt gespoten en de sleepslang. Zodra de trekker voorbij is, rolt de slang netjes over het kapje heen, zonder het nest te beschadigen. Na het passeren van de slang wordt het kapje weer verwijderd, zodat de vogels verder kunnen gaan met het uitbroeden van hun eieren. Zelfs tureluurnesten, die de gewoonte hebben om prachtige tentjes van hun nesten te maken, blijven volledig intact.
Een perfecte samenwerking voor een goed doel
Deze samenwerking tussen boer, loonwerker en weidevogelvrijwilligers toont hoe landbouw en natuurbehoud hand in hand kunnen gaan.
Samen zorgen we ervoor dat de weidevogels een veilige plek hebben om te broeden, en dat de boeren hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Het is een win-win situatie voor iedereen!

Kievit kuiken gevonden met de drone en veilig overgezet

Kievit nest gevonden met de warmte camera en drone