Landschapsbeheer

 
 
 

Knotbomen

Natuurwaarde

Knotbomen zoals de wilg en els horen in het polderlandschap thuis. Doordat de bomen van jongs af aan op een bepaalde hoogte zijn afgeknipt ontstaat er een zogeheten knot. Knotbomen zijn belangrijk voor de natuur. De takken en het dicht gebladerte zorgen voor schuilplaatsen, nestplaatsen en voedselbronnen voor verschillende dieren, zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren. Vooral de steenuil is fan van knotbomen.

Insecten:

De ruwe schors en holle stammen van knotbomen dienen als ideale broedplaatsen voor verschillende soorten insecten. Dit trekt op zijn beurt weer vogels aan die zich voeden met deze insecten,

Cultuurhistorische waarde

Knotbomen zijn van cultuurhistorische betekenis. Ze staan vaak in rijen langs wegen en sloten en hebben een schilderij achtig uiterlijk. Ze worden vaak geassocieerd met traditioneel landschapsbeheer en oude gebruiken zoals hakhoutbeheer. Het intact houden en herintroduceren van deze bomen draagt bij aan het behoud van historische elementen in het landschap.

Beheer

  • Jaarlijks worden tussen de 5% en 40% van de bomen geknot
  • in een periode van 6 jaar zijn alle bomen geknot
  • knotten vindt plaats tot uiterlijk 15 maart
 

4391

Knotbomen in beheer