Natte dooradering

 
 

Ecologisch slootschonen

In Eemland liggen honderden kilometers sloten, het is belangrijk dat deze sloten water goed kunnen afvoeren. Hiervoor moeten de sloten goed schoon gehouden worden. Het schonen van sloten heeft echter een grote nadelige impact op de in de sloot voorkomende flora en fauna wanneer dit niet op de juiste manier, te vaak geschoond, te weinig of op verkeerde momenten gedaan. Vaak wordt de hele vegetatie in één keer weggehaald en de bodem van de sloot flink verstoord Dit heeft grote negatieve effecten op het slootleven.
Via het ANLb is er een beheerpakket voor het ecologisch schonen van de sloot. Door minder vaak of slechts een deel van de sloot te schonen ontstaat een goede balans tussen leven in de sloot en genoeg doorstroming van water.

Beheereisen voor duurzaam slootbeheer:

Beheereisen:
  • Minimaal 25% tot maximaal 75% van de sloten die meedoen met ecologisch slootschonen bij Collectief Eemland (dus van alle deelnemers bij elkaar) worden jaarlijks gesloot
  • Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd (ongeveer een meter van de sloot) en wordt later verwijderd of met de wallenfrees over het perceel verspreid
  • Het slootvuil mag niet in bufferstroken langs de sloten neergelegd worden.
  • Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het pakket botanische weiderand wordt hier binnen een maand het slootvuil opgeruimd.


Voor meer informatie kijk naar de beheerpakketten.
 
 

233 Km

Ecologisch slootschonen