Plas-dras

Plas-dras-situaties zijn één van de belangrijkste pijlers onder het beheer van de weidevogels binnen het werkgebied van het Collectief. Sinds een aantal jaren zijn de plas-dras-situaties niet meer weg te denken in ons werkgebied. Nog elk jaar komen er meer bij. Dit seizoen zijn er in totaal 112 gerealiseerd. Dat betekent zelfs dat we nu meer plas-dras-situaties hebben dan deelnemers, omdat sommige deelnemers meerdere plas-dras-situaties hebben.
Doordat de plas-dras-situaties (ecologisch gezien) goed zijn verdeeld over het werkgebied vormen ze een prima alternatief voor de hogere waterstand in het voorjaar die de weidevogels fijn vinden. Een hogere waterstand in het hele gebied zou een grote negatieve invloed hebben op de moderne melkveehouderij. Om een positieve invloed te hebben, is de minimale norm 1,5 hectare plas-dras per honderd hectare weidevogelgebied. Binnen het werkgebied van het Collectief Eemland redden we dat ruimschoots. Weidevogels vragen om vochtige situaties, omdat daarin het bodemleven naar boven komt en gemakkelijker te bereiken is. In het voorjaar vetten de oudere vogels op rond de plasdras-situaties en later zien we veel jongen voedsel zoeken langs de slikranden. De waarde van de plas-dras-situaties heeft zich in de afgelopen droge voorjaren bewezen, wat te zien is als we onze resultaten vergelijken met gebieden met minder of geen plasdras-situaties
Gert-Jan Elbers
 
 
 

Aantal plas-drassituaties in Eemland

Jaarlijks groeit het aantal plas-drassen; steeds meer deelnemers zijn bereid om een groot deel van het seizoen een gedeelte van hun land onder water te zetten. Een zeer positieve en belangrijke ontwikkeling
 

112

Greppel plas-drassen in beheer

 
 

Hoe plas-dras pomp installeren?

 

Meer over het beheerpakket plas-dras?